Acupunctuur

De geschiedenis van de Traditionele Chinese Geneeskunde gaat ongeveer 5.000 jaar terug.
In de prehistorie werden eenvoudige stenen naalden gebruikt voor acupunctuur. In het bronzen tijdperk werden de stenen naalden vervangen door metalen naalden. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden ‘acus’ (naald) en ‘punctura’ (steek).

De oude Chinezen hadden een opzienbarende geneesmethode uitgedokterd. Ze merkten dat pijnlijke plekken op het lichaam altijd een verband hadden met een orgaan wat in dat gebied gelegen is. Als deze pijnlijke plekken behandeld werden door er een naald in te prikken, verdween de aandoening.

De mens leefde toen nog in nauw contact met de natuur. De invloed van de zon, maan en sterren, de vier jaargetijden, wind en water, warmte en koude, dag en nacht. Deze invloeden werken volgens de Oosterse filosofie ook door op het lichaam van de mens.

De manier waarop weersomstandigheden zoals wind, regen en koude op het lichaam van de mens inwerken en het evenwicht verstoren. Het gevolg is een onbalans, waardoor ziekten kunnen ontstaan. Dit besef vormt de basis van de Traditionele Chinese Geneeswijze.

Voortdurend stroomt er energie overal over een weer. In de Acupunctuur spreken we dan over Qi (Chi).

Energie is een ander woord voor beweging. Ziekte ontstaat als Qi niet meer vrij kan stromen. Blokkades of stagnatie van Qi moet dus worden voorkomen, of als ze toch ontstaan, opgelost worden zodat de energie weer vrij kan stromen door het lichaam en geest.

In de Acupunctuur worden lichaam en geest als geheel behandeld. Elk orgaan heeft een aantal functies. Als een orgaan te weinig energie heeft of als de energie is geblokkeerd, dan kan dit orgaan zijn functies niet goed uitoefenen.

Alle organen zijn onderling met elkaar verbonden en zijn samen onderdeel van het grote geheel.

In de Chinese Traditionele Geneeskunde zijn emoties de diepste oorzaak van alle aandoeningen. Als een emotie, nadat deze gevoeld is, niet losgelaten wordt, kan dit de totale energie blokkeren, wat uiteindelijk kan leiden tot lichamelijke klachten.

Negatieve emoties als angst, piekeren, boosheid, frustratie, ontrust en verdriet spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van stagnaties.

Dit is het doel en intentie van Jiěfàng Acupunctuur, u te bevrijden van deze energie blokkades. Uw klachten zullen verminderen of verdwijnen.
Acupunctuur kan bij veel klachten ingezet worden. Bij vage klachten, bij acute of chronische aandoeningen, zowel lichamelijk als geestelijk.